Positionering & Rebranding
SteriNoord

 • Klant
 • SteriNoord
 • Werkzaamheden
 • Positionering
 • Ontwikkeling visuele identiteit
 • Oplevering
 • Brandmanual
 • Communicatiemiddelen
 • Signing
 • Fleetmarking
 • Website
 • Datum
 • 2021

SteriNoord is gespecialiseerd in het gehele desinfectie-, assemblage- en sterilisatieproces voor de operatieve zorg, gecombineerd met de logistiek om het instrumentarium op het juiste moment bij haar klanten te bezorgen.

Steriliseren is een kunst op zich. Bij SteriNoord hebben ze 100% op tijd, compleet en steriel dan ook tot een kunst verheven. Oog voor elk detail en steriel tot in perfectie. Elk instrument is een kunstwerk dat door de uitgebalanceerde vorm en doordachte details levens redt, maar ook levens kan kosten als ze niet op tijd of niet grondig genoeg gesteriliseerd op de operatiekamer worden afgeleverd.

01 Inventarisatie

Op basis van de kernwaarden die naar voren kwamen uit de inventarisatie- en inspiratiesessie met de directie van SteriNoord, hebben we de nieuwe positionering en huisstijl ontwikkeld. Oog voor elk detail en steriel tot in perfectie komt tot uiting in het transparante en steriele beeldmerk dat opgaat in het woordmerk, maar ook in de fotografie, waarbij de details van de instrumenten en het lijnenspel als ware kunstwerken in beeld zijn gebracht. The Art of Sterilization in optimale vorm!

02 Creatieve Rationale

03 Implementatie

Al tijdens de inventarisatie zijn de gewenste huisstijlmiddelen uitvoerig besproken, zodat we hier al bij de Creatieve Rationale en de doorontwikkeling van het visuele concept rekening mee konden houden. Welke huisstijldragers komen in aanmerking voor de rebranding en welke dragers kunnen hieraan toegevoegd worden, zodat de nieuwe positionering overal zichtbaar en voelbaar is, zowel binnen als buiten? Naast de standaard items zoals visitekaartjes, briefpapier en enveloppen hebben we een bedrijfsrapportage gemaakt waarbij 100% op tijd, compleet en steriel is doorvertaald in bewegende beeld.

04 Signing

Bij SteriNoord draait het om details en perfectie en dat hebben we op meerdere manieren doorvertaald in de signing. Op de ramen alleen een detail van het beeldmerk, waarbij de kernwaarde ‘transparantie’ terugkomt door gebruik te maken van de transparante kleurfolies en vanuit ‘The Art of Sterilization’ zijn de voertuigen voorzien van artistieke fotografie, waarbij de “schone” details perfect zichtbaar zijn.

05 Webdesign

De website is een van de belangrijkste communicatiemiddelen waar de nieuwe identiteit en de nieuwe pay-off ‘The Art of Sterilization’ volledig tot zijn recht komt. De mooie grote, afbeeldingen in combinatie met een bewegende header zorgen voor een dynamisch uitstraling, waarin alle onderdelen van SteriNoord zowel visueel al tekstueel toegelicht worden.